Pauker nyomda

SuperBrands
Magyar Brands
Magyar Nyomda Termék
FSC
Bisnode AA

Termékdíj információk

2012. január elsején hatályba lépett 2011. évi LXXXV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet jelentősen átalakította a reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos korábbi szabályait.

Ettől az évtől a reklámhordozó papírok termékdíjának megfizetésére a gyártó, azaz társaságunk a kötelezett. A jogszabályban rögzített 85,- Ft/kg termékdíjat – a törvény hatálya alá eső reklámhordozó papírok esetén – számláinkon szerepeltetjük, és azokat a törvényben előírt szövegű záradékkal látjuk el.
A törvény 2.§ 26. pontjában részletezett definíció alapján az alábbi három esetben nyílik arra lehetőség, arra hogy a társaságunktól megrendelt termékeket ügyfeleink termékdíj mentesen vásárolják meg:
a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv

A megrendelők által rosszul besorolt áruk, tévesen bevallott és befizetett termékdíj miatt a Pauker Nyomdaipari Kft. felelőséget nem vállal.